Střechy

Střecha je stavební konstrukce, která představuje závěrečnou etapu hrubé stavby. Střechy chrání stavbu shora a také chrání budovu, její uživatele a majetek před nepřízní povětrnostních vlivů. Střecha se skládá z nosné konstrukce – krovu  a střešní krytiny – izolačních vrstev, např. hydroizolace, tepelná izolace, parozábrana a krycích vrstev, která působí jako ochrana izolací před mechanickým poškozením a plní i vizuální účel.

 

Tvar a funkce střechy

Tvar a celkové provedení střechy závisí zejména na místních podmínkách. Hlavní funkcí střechy je chránit prostor pod sebou před vlivy, jako např. déšť, sníh, vítr, sluneční záření apod. V závislosti na typu místa, které střecha uzavírá, jsou na její provedení kladeny různé nároky a požadavky. Každá střecha má za úkol odvádět vodu z horní části stavby a bránit jejímu nahromadění, které by mohlo postupně konstrukci střechy poškodit zatékáním.

 

Složení střechy

Střecha se skládá z krovu (nosné konstrukce), izolačních vrstev např. hydroizolace, tepelná izolace, parozábrana a krycích vrstev, která působí jako ochrana izolací před mechanickým poškozením střechy a plní vizuální účel.

 

Kontaktní formulář

 

Rozdělení pro střechy


Střechy rozdělujeme podle jejich tvaru, sklonu či počtu plášťů.

 

Střechy podle počtu plášťů lze rozdělit na:

 • Jednoplášťové střechy – jedná se o většinu střech na obytných budovách.
 • Víceplášťové střechy– většinou jsou to dvouplášťové, používají se na větších veřejných nebo účelových stavbách. Vrchní vrstva plní funkci zpravidla ochrannou a hydroizolační, vnitří vrstva je pak tepelně izolační. Prostor mezi těmito vrstvami je odvětráván.

 

Střechy podle sklonu střechy dělíme na:

 • Ploché střechy – sklon střešních rovin je 0-5 st.
 • Šikmé střechy – sklon střešních rovin je do 45 st.
 • Strmé střechy – sklon střešních rovin je nad 45 st.

 

Nejběžnější typy střech dle tvaru

 1. Pultová střecha - má jen jednu střešní rovinu s hřebenem a okapem a tři štíty (dva boční a hřebenový). Používá se především na stavby na hranici pozemku, na přístavky, na části činžovních domů přiléhající podélně k sousedním domům a v ekologické architektuře na tzv. aktivní solární domy.

   
 2. Sedlová střecha - je historicky nejběžnější typ střechy používaný v Česku; je velmi rozšířena v řadové zástavbě rodinných i bytových domů. Má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty. Variantami jsou střecha křížová a polokřížová (vznikají pronikem dvou sedlových střech se stejnou výškou hřebene), používané na stavbách složitějšího půdorysu.
   
 3. Mansardová střecha - je variantou střechy sedlové; každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu. Vnitřní prostor pod touto střechou se nazývá mansarda (obytné podkroví). V současné době je rozšířena tzv. falešná mansardová střecha: jedná se o střechu sedlovou, kterou doplňuje mansardový obklad na svislé stěně horního podlaží.

   
 4. Stanová střecha - (někdy též jehlanová) má zpravidla čtyři střešní roviny, které se sbíhají do středového vrcholu. Používá se na samostatně stojících budovách přibližně čtvercového půdorysu. Na věžích se používá střecha se strmým sklonem nazývaná jehlová; na věžích kruhového půdorysu je to střecha kuželová.

 

Izolace střechy

Každá střecha budovy musí být náležitě izolována, z důvodu poskytnutí uživatelům budovy ochranu před povětrnostními vlivy a z ní plynoucí úroveň pohodlí. Jedná se především o izolaci tepelnou a vodotěsnou izolaci střechy.
 

Tepelná izolace střechy

Tepelně izolační vlastnost střechy plní dvě hlavní funkce a to:

 • brání v prochládání budovy v zimním období
 • a naopak v jejím přehřívání v letním období.

Tepelná izolace jednoplášťové šikmé střechy se zpravidla provádí v rámci krovu. Mezi nejčastěji používané materiály pro izolace střechy patří polystyren a minerální vlna.
 

Vodotěsná izolace střechy

Vodotěsná může být samotná střešní krytina, tedy nejsvrchnější vrstva střechy a její konstrukce, často se však střešní krytina ještě doplňuje o samostatnou vodotěsnou vrstvu střechy v podobě fólie, asfaltového pásu nebo stěrky. Krytiny pro šikmé střechy musí  hlavně dobře odvádět vodu a sníh.
 

Nechte rekonstrukci vaší střechy na odbornících!

Na základě našich dlouholetých zkušeností se snažíme pro zákazníka zajistit kompletní servis při rekonstrukci střechy. Např. stavbu střechy na klíč dodáváme svým zákazníkům jako kompletní dodávku včetně dalších služeb a příslušenství, jako pokrývačství, klempířství a tesařství, zajistíme dodávku střešních krytin a dalších doplňků.

 

Kontaktní formulář 

 

 

Kontakt

Novinky

29.04.2010

Rozšíření stránek

Stále pro vás aktualizujeme a rozšiřujeme jedn

více...

09.10.2009

Nové ceníky

Dnes jsme pro vás připravili nové ceníky a nov

více...

27.05.2009

Pracujeme na sekci Tondach

Včera jsme začali pro Vás připravovovat sekci

více...


 
TOPlist