Tesařské dřevěné konstrukce

Krov patří mezi nosné tesařské konstrukce střechy. Účelem krovu a tedy dřevěné konstrukce, je nést střešní krytinu, například střešní tašky nebo lepenku, a přenášet zatížení vznikající sněhem, větrem a vlastní tíhou na nosné stěny stavby.

Požadavky na tesařské konstrukce

Provedení krovu závisí na především na velikosti stavby, rozpětí, sklonu a tvaru střechy, účelu využití budovy a prostředí pro vhodný typ tesařské dřevěné konstrukce. Krov zatěžuje podpůrnou dřevěnou konstrukci ve svislém směru. Šikmé tlaky se proto zachycují prostřednictvím vodorovných příčných prvků (vazných trámů, kleštin a táhel).
 

Stavime-strechy.cz - odborníci na tesařské dřevěné konstrukce!

Nabízíme montáž tesařské konstrukce střech a další tesařské práce. Naši odborníci vám díky svým dlouholetým zkušenostem z oboru rekonstrukce střech rádi poradí nejen ohledně tesařské konstrukce.
 

Pro jakékoliv informace ohledně naší nabídky a ceny tesařké konstrukce klikněte na níže uvedený formulář:

 


 

Nejčastější typ dřevěné konstrukce

V českém prostředí je nejrozšířenější typem pro tesařské konstrukce soustava vaznicová.
 

Dřívější používané typy tesařské dřevěné konstrukce

V dřívějších dobách se hojně používaly dřevěné konstrukce hambalkové a věšadlové, dnes se na domech s malým rozpětím střech (do 6 metrů) nejčastější zjednodušený krov krokvový. Známá je též soustava tesařské konstrukce vlašské, používané na nízkých střechách. Na střechách štíhlých, například věžích, se používá soustava věžová jako typ tesařské konstrukce.
 

Skladba krovu - tesařské konstrukce

Dřevěné konstrukce se skládají z několika základních prvků:

  • vazba
  • vaznice

Vazba tesařské konstrukce

Vazba je příčný profil krovu. Vazby dřevěné konstrukce se dělí na plné a jalové.

  • Plná vazba je taková, která nese ostatní části krovu. Plné vazby se rozmisťují ve vzdálenosti 4-5 metrů od sebe; používají se zpravidla též na nároží a v úžlabí. V nejběžnější vaznicové soustavě se plná vazba skládá z páru krokví, výztužného prvku (hambalku nebo kleštin) a podpůrného prvku (sloupku, vzpěry, pilíře, zděného štítu).
  • Jalová vazba je taková, která obsahuje jen nesené části krovu, tj. krokve. Historicky se jalová vazba vyvinula později jako opatření k úspoře stavebního materiálu a odlehčení celé tesařské konstrukce střechy. Jalové vazby tesařské konstrukce se rozmisťují v pokud možno pravidelných rozestupech mezi nimi každých 90-120 cm. Jalová vazba je složena pouze z krokví.
     

Vaznice tesařské konstrukce

Vaznice je vodorovný trám, probíhající krovem podélně a podpírající krokve. Vaznice je uložena na plných vazbách. Vaznice tesařské konstrukce může být umístěna buď v hřebeni střechy (hřebenová), při jejím úpatí (pozednice) nebo přibližně ve dvou třetinách výšky krovu (středová). Hřebenové a středové vaznice se kladou na výšku kvůli vyšší náchylnosti na průhyb; pozednice naplocho. Vaznice nesou krokve.
 

Další prvky tesařské konstrukce

Krokev

Krokev je šikmý prvek krovu tesařské konstrukce, nesoucí střešní latě, na nichž je upevněna střešní krytina. Krokve tvoří vazby; vazba složená pouze z krokví se nazývá jalová. V nejběžnější vaznicové soustavě krovů jsou krokve postaveny v příčném směru, tj. kolmo na vaznice. V soustavě vlašské jsou naopak krovy uloženy podélně a podepřeny příčnými výztuhami.
 

Vazný trám

Vazný trám (dříve též vazník) je příčný vodorovný prvek krovu tesařské konstrukce. Jedná se o hlavní nosník krovu, na kterém spočívají všechny ostatní prvky dřevěné konstrukce. V moderních krovech v domech, kde se předpokládá obytné využití podkroví, se uplatňují vazby bez vazného trámu. Jedná se o tzv. krokevní krovy.

Hambalek

Hambalek je vodorovný trám spojující dvě protilehlé krokve v hambalkové soustavě krovu dřevěné konstrukce. Vkládá se mezi krokve v takové výšce, aby se pod ním mohlo procházet (200 cm a více). Dělí krokve v poměru 2:1 a jeho délka nesmí překročit 3,5 m.

Kleštiny

Jsou to párové vodorovné prvky ztužující pár krokví ve výšce hambalku; provádí se většinou ze dvou prken připevněných ke krokvím ze stran tesařské konstrukce.

Sloupek

Je svislý trám, jenž v plné vazbě tesařské konstrukce podpírá hambalek.

Věšák

Je to svislý prvek tesařské konstrukce, který v krovech větších rozpětí pomáhá odlehčit vazný trám, který nelze opřít o středovou stěnu budovy. Věšákem je vazný trám „zavěšen“ na hambalku.
 

Zavětrování

Zavětrování slouží ke ztužení (zpevnění) krovu zejména v podélném směru dřevěné konstrukce. Provádí v plných vazbách krátkými trámky (pásky) šikmo rozepřenými mezi sloupky a vaznice.
 

Zajímá vás více informací ohledně tasařské dřevěné konstrukce střechy?

Pro jakékoliv informace ohledně naší nabídky a ceny tesařké konstrukce či tesařských prací klikněte na níže uvedený kontaktní formulář
 

 

Kontakt

Novinky

29.04.2010

Rozšíření stránek

Stále pro vás aktualizujeme a rozšiřujeme jedn

více...

09.10.2009

Nové ceníky

Dnes jsme pro vás připravili nové ceníky a nov

více...

27.05.2009

Pracujeme na sekci Tondach

Včera jsme začali pro Vás připravovovat sekci

více...


 
TOPlist